Thủ tục xin cấp giấy phép lao động trực tuyến

Đánh giá bài viết

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động trực tuyến, online cho người nước ngoài tại Việt Nam 

Thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính trong việc xin giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp Việt Nam, từ ngày 1/7/2017, các doanh nghiệp xin giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động và các thủ tục khác liên quan đến người lao động nước ngoài bắt buộc phải đăng ký trực tuyến trên Trang thông tin điện tử theo quy định của Cục Việc làm-Bộ Lao động,  Thương binh và Xã hội.
Việc đăng ký trực tuyến trong lĩnh vực cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam là một bước cải cách quan trọng trong quá trình cải cách hành chính nói chung và từng bước xây dựng Chính phủ điện tử mà không có Sự thúc đẩy của Đảng và Nhà nước trong những năm qua. Đây là tiền đề quan trọng trong hội nhập quốc tế trong lĩnh vực lao động, việc làm trong khu vực và trên thế giới.
Về phía doanh nghiệp: Thông qua việc cấp giấy phép lao động trực tuyến, doanh nghiệp sẽ giảm thời gian làm thủ tục đăng ký cũng như giảm chi phí trong quá trình làm việc so với cách xin giấy phép lao động trước đây. .
Đối với người lao động nước ngoài: Thông qua đăng ký trực tuyến, người lao động chủ động trong việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu xin giấy phép lao động. Qua đó tạo ra sự cạnh tranh trên thị trường lao động trong khu vực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.