Những lưu ý khi nhờ người đứng tên sổ đỏ hộ

5/5 - (1 bình chọn)

Những lưu ý khi nhờ người đứng tên sổ đỏ hộ. Nhờ người khác ký vào sổ đỏ có nhiều rủi ro tiềm ẩn. Nếu có đủ bằng chứng để xác định nguồn tiền để mua lô đất đó là của bạn, Tòa án có thể xem xét giải quyết theo hướng buộc người đứng tên hộ gia đình phải trả lại đất hoặc trả lại tiền tương đương với giá trị lô đất cho bạn.

tranh chap dat dai 1

Làm gì khi người đứng tên sổ đỏ giúp không trả lại tài sản?

Theo khoản 16 Điều 13 Luật Đất đai 2013, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) là văn bản pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất. Quyền sở hữu hợp pháp nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Theo khoản 1 Điều 167 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất được quyền trao đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp và góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định. quy định của Luật này.
Căn cứ vào quy định trên, người có tên trong sổ đỏ được quyền định đoạt quyền sử dụng đất trên thửa đất đó.
Tuy nhiên, nếu bạn là người bỏ tiền ra để mua một mảnh đất, người có tên trong sổ đỏ chỉ đứng tên, và đã viết một văn bản viết tay để ghi lại điều này, bạn có thể sử dụng các tài liệu này và các bằng chứng khác (nếu có) để yêu cầu người đứng tên bạn trả lại đất cho bạn.
Nếu người có tên đứng tên mình từ chối trả lại đất thì phải gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất để họ tổ chức hòa giải theo quy định tại Điều 202 Luật Đất đai năm 2013.

Điều 202. Hòa giải tranh chấp đất đai

1. Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở.
2. Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không thể hòa giải được gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi có đất tranh chấp để hòa giải.
3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai trên địa bàn; trong quá trình thực hiện, phải phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội khác. Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân cấp xã được thực hiện trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.

4. Việc hòa giải phải được lập biên bản, có chữ ký của các bên và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã. Biên bản hòa giải được gửi cho các bên tranh chấp và lưu giữ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp.

5. Trường hợp hòa giải thành nhưng có sự thay đổi hiện trạng ranh giới và người sử dụng đất, Ủy ban nhân dân cấp xã gửi biên bản hòa giải cho Phòng Tài nguyên và Môi trường trong trường hợp có tranh chấp đất đai. giữa hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng; gửi Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các trường hợp khác.
Phòng Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định công nhận việc chuyển đổi ranh giới thửa đất và cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản. khác gắn liền với đất.

Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp xã không hòa giải được thì bạn có quyền khởi kiện lên Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.

Lưu ý, bạn cần cung cấp cho Tòa án các tài liệu cho thấy người đứng tên hộ gia đình chỉ là tên, và tiền để mua đất là của bạn; các bằng chứng khác (nếu có) như tin nhắn điện thoại, email, cuộc gọi ghi âm đề cập rằng người thân chỉ giúp đỡ trong sổ đỏ.
Nếu có đủ chứng cứ để xác định nguồn tiền để mua lô đất đó là của bạn, Tòa án sẽ xem xét giải quyết theo hướng buộc người đứng tên hộ gia đình phải trả lại đất cho bạn hoặc trả lại tiền tương đương với giá trị lô đất.
Luật Quốc Bảo vừa gửi đến quý khách bài viết: Những lưu ý khi nhờ người đứng tên sổ đỏ hộ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.