Hộ kinh doanh được kinh doanh tại nhiều địa điểm

Đánh giá bài viết

Hộ kinh doanh được kinh doanh tại nhiều địa điểm. Đây là một trong những điểm mới về hộ kinh doanh tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh (thay thế Nghị định 78/2015/NĐ-CP).

Cụ thể, tại Điều 86 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh như sau:

“Điều 86. Địa điểm kinh doanh hộ kinh doanh

1. Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh là nơi hộ kinh doanh tiến hành hoạt động kinh doanh.
2. Hộ kinh doanh được kinh doanh tại nhiều địa điểm, nhưng phải lựa chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở chính và thông báo cho cơ quan quản lý thuế hoặc cơ quan quản lý thị trường về địa điểm kinh doanh. hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm kinh doanh còn lại.”
Trước đây, chỉ các hộ kinh doanh kinh doanh quá cảnh, kinh doanh lưu động mới được phép kinh doanh ngoài địa điểm đã đăng ký (Điều 72 Nghị định 78/2015/NĐ-CP).
Như vậy, từ ngày 4/1/2021, tất cả các hộ kinh doanh đều có thể hoạt động tại nhiều địa điểm.

Thành lập địa điểm cho hộ kinh doanh

Theo quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP, hộ kinh doanh được phép thành lập địa điểm kinh doanh. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh như thế nào?

Hộ kinh doanh có thể thành lập địa điểm kinh doanh không?

Điều gì sẽ xảy ra nếu một hộ kinh doanh muốn kinh doanh ở nhiều địa điểm khác nhau?

Trả lời

Trước đây, hộ kinh doanh không được phép thành lập địa điểm kinh doanh. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 86 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, hộ kinh doanh được phép lập địa điểm kinh doanh cụ thể.

Điều 86. Địa điểm kinh doanh hộ kinh doanh

1. Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh là nơi hộ kinh doanh tiến hành hoạt động kinh doanh.
2. Hộ kinh doanh được kinh doanh tại nhiều địa điểm, nhưng phải lựa chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở chính và thông báo cho cơ quan quản lý thuế hoặc cơ quan quản lý thị trường về địa điểm kinh doanh. hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm kinh doanh còn lại.

Điều kiện lập địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh

Theo đó, việc thành lập địa điểm kinh doanh phải đáp ứng các điều kiện sau:
  • Hộ kinh doanh có địa chỉ cụ thể và đã được đăng ký hộ kinh doanh
  • Thông báo cho cơ quan thuế nơi đặt trụ sở kinh doanh của địa điểm
  • Thông báo cho cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành kinh doanh
Theo quy định hiện hành, không có hình thức thông báo địa điểm kinh doanh. Do đó, khách hàng có thể tham khảo mẫu sau:
Quý khách có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến: Thành lập hộ kinh doanh hãy liên hệ với Luật Quốc Bảo hotlile/zalo: 0763387788.
Mẫu thông báo lập địa điểm hộ kinh doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.