Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự có sở in ấn.

Đánh giá bài viết

Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự có sở in ấn. Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự là một loại giấy phép và là điều kiện của một số ngành nghề
nghề kinh doanh. Có nhiều ngành nghề được yêu cầu để xin giấy phép bảo mật. Trong phạm vi của bài viết
Dưới đây, Luật Quốc Bảo xin gửi đến Quý khách hàng thủ tục xin cấp giấy chứng nhận bảo mật cho dịch vụ in ấn.

Quý khách tham khảo thêm:

Giấy chứng nhận an ninh trật tự Giấy an ninh trật tự Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự

giay antt 2

Dịch vụ in có cần xin giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự không ?

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định
96/2016/NĐ-CP) là văn bản do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp cho cơ sở đầu tư kinh doanh các
ngành, nghề quy định tại Điều 3 Nghị định 96/2016/NĐ-CP.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 18, Điều 3 Nghị định 96/2016/NĐ-CP:

“Điều 3. Ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và phạm vi quản lý
… 18. Kinh doanh dịch vụ in, bao gồm: Gia công trước khi in, in, gia công sau in (trừ cơ sở in lụa, photocopy) để tạo ra sản phẩm in.
các sản phẩm sau:
a) Ấn phẩm (trừ sách chữ nổi, bản ghi âm, ghi hình có nội dung thay cho sách, hình minh họa thay cho sách).
cuốn sách);
b) Báo, tạp chí, ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí;
c) Biểu mẫu, biểu mẫu, giấy tờ có tính chất pháp lý của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị –
do xã hội ban hành;

d) Tem chống hàng giả;
đ) Bao bì, tem, nhãn sản phẩm là dược phẩm, hóa dược, thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng
(trừ các nhà sản xuất dược phẩm, hóa dược, thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng tự in bao bì, tem,
nhãn cho các sản phẩm của mình);
e) Hóa đơn tài chính; giấy tờ có mệnh giá khả dụng hoặc dùng để ghi mệnh giá. …”
Như vậy, để cung cấp dịch vụ in, cơ sở kinh doanh bắt buộc phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ in an ninh.

Điều kiện an ninh và trật tự cho ngành dịch vụ in ấn?

Điều kiện về an ninh, trật tự đối với ngành dịch vụ in được quy định tại Điều 7 Nghị định 96/2016/NĐ-CP:
Cơ sở kinh doanh phải được đăng ký, cấp phép hoặc thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam
Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh không được thuộc một trong các
các trường hợp sau đây: Đối với người Việt Nam đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự; có tiền án về tội xâm phạm
lỗi quốc gia hoặc cố ý và bị kết án từ 3 năm tù mà không có tiền án tiền sự; phục vụ hình phạt
phục hồi chức năng không giam giữ; bị tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù, bị áp dụng hình phạt của giáo viên
giáo dục ở các xã, phường, v.v. Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu nước ngoài và
Người nước ngoài: Chưa được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp giấy phép cư trú.

Hồ sơ xin giấy phép đủ điều kiện an ninh trật tự cho dịch vụ in?

Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP);

Bản sao hợp lệ của một trong các loại tài liệu sau:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Chứng chỉ đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp
Nghiệp chướng; Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy phép hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; tài liệu giấy phép thành lập hoặc hoạt động kèm theo văn bản thông báo mã số thuế cho đơn vị sự kiện kinh doanh tạo thu nhập;

Nếu các tài liệu nêu trên không thể hiện ngành, nghề đầu tư, kinh doanh thì
Cơ sở kinh doanh phải bổ sung tài liệu chứng minh ngành, nghề đầu tư kinh doanh mà cơ sở kinh doanh thành lập
hoạt động kinh doanh và yêu cầu được ghi vào Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan phê duyệt (đối với cơ sở kinh doanh doanh nghiệp, cơ quan công an khai thác tài liệu này trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp).

Thủ tục xin giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự cho dịch vụ in?

Bản sao hợp lệ giấy tờ, tài liệu chứng minh việc bảo đảm điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy cháy cho khu vực kinh doanh và kho để lưu trữ nguyên liệu và hàng hóa, bao gồm cả tài liệu nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh có kho chứa vật liệu, hàng hóa dễ cháy, vật tư không chạy trong các gói dễ cháy với tổng thể tích dưới 1.500 m hoặc Phải thanh tra công tác phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh có kho hàng trên 500 m;
Sơ yếu lý lịch (Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP) ban hành kèm theo
Phiếu lý lịch tư pháp hoặc tờ khai nhân sự (Mẫu số 02b tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định
96/2016/NĐ-CP) của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh, cụ thể là quy định tại khoản 4 Điều 19 Nghị định 96/2016/NĐ-CP;

Quý khách tham khảo thêm: 

Giấy chứng nhận an ninh trật tự Giấy an ninh trật tự Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.